CEOWNIKI ZIMNOGIĘTE I GORĄCOWALCOWANE

Ceowniki zimnogięte otwarte w wymiarach (mm)
od 15×15 do 250×100
grubość ścianki do 1,5 do 6
w gatunkach S235JR
Długość ceowników od 6m do 12m

Ceowniki zimnogięte półzamknięte (bramowe)
-30x30x10x2,0- długość 6 m
-34,3×34,3x8x2,35- długość 6 m
-50x50x17,5×3,0- długość 6 m
-60x60x22,5×4,0- długość 6 m
-70x70x25x4,0- długość 6m, 7 m lub 9 m
-80x80x27,5×5,0- długość 6m, 7 m, 8m, 9 m, 10 m lub 12 m

Ceowniki gorącowalcowane zwykłe UPN/UNP
Wysokość (podstawa)(w mm):
od 40 do 300
Długość od 6 m lub 12-15 m
W gatunku S235JR

Ceowniki gorącowalcowane ekonomiczne UPE
Wysokość(podstawa)(w mm): od 100 do 180
Długość: od 12 m do 15 m
W gatunku S235JR