PRĘTY

Pręty żebrowane
Średnica (w mm):
od Ø 6 do Ø 25
Długość: od 6 m do 12 m (Ø 6 – długość 6 m)
W gatunku : B500A, B500B ,B500SP

Pręty gładkie
okrągłe walcowane gładkie w średnicach od 6 mm do 60 mm
w gatunkach: S235JR, S355J2, C45 i inne
Długość: 6mb

Pręty kwadratowe
kwadratowe w wymiarach od 10×10 do 20×20
w gatunkach: S2355JR, S355J2
Długość: 6mb

Siatki zbrojeniowe
W dowolnym rozmiarze

Walcówka gładka
gładka w średnicach od 5,5 mm do 14 mm

Walcówka żebrowana
żebrowana w średnicach od 6 mm do 16 mm

Zbrojenia budowlane
prefabrykacja stali